Rahmən surəsi

55:36

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!