Rahmən surəsi

55:32

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!