Rahmən surəsi

55:28

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!