Rahmən surəsi

55:27

Ancaq əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin zatı baqidir.