Rahmən surəsi

55:26

(Yer) üzündə olan hər kəs fanidir (ölümə məhkumdur).