Rahmən surəsi

55:25

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!