Rahmən surəsi

55:24

Dənizdə uca dağlar kimi üzən gəmilər də Onundur.