Rahmən surəsi

55:23

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!