Rahmən surəsi

55:22

Onlardan (o iki dənizdən) inci və mərcan çıxar.