Rahmən surəsi

55:21

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!