Rahmən surəsi

55:2

(Öz peyğəmbərinə) Qur´anı öyrətdi.