Rahmən surəsi

55:18

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!