Rahmən surəsi

55:16

Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!