Rahmən surəsi

55:15

(Cinlərin əcdadı) cannı da tüstüsüz (təmiz) oddan O xəlq etdi.