Rahmən surəsi

55:13

(Ey cinlər, ey insanlar!) Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?!