Rahmən surəsi

55:11

Orada növbənöv meyvələr və tumurcuqlu (salxımlı) xurma ağacları;