Rahmən surəsi

55:10

Yeri də (bütün) məxluqat üçün O döşədi.