Rahmən surəsi

55:1

Rəhman! (Mərhəmətli olan Allah!)