Rad surəsi

13:7

Kafir olanlar: "Məgər ona Rəbbindən bir mö´cüzə endirilməli deyildimi?" - deyirlər. Sən ancaq (insanları Allahın əzabı ilə) qorxudansan. Hər tayfanın (doğru yol göstərən) bir rəhbəri (peyğəmbəri) vardır!