Rad surəsi

13:35

Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə (mö´minlərə) və´d edilən Cənnətin vəsfi belədir: (ağacları) altından çaylar axar, yeməkləri də, kölgələri də daimidir. Bu, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərin aqibətidir. Kafirlərin aqibəti isə Cəhənnəmdir!