Rad surəsi

13:28

O kəslər ki, Allaha iman gətirmiş və qəlbləri Allahı zikr etməklə aram tapmışdır. Bilin ki, qəlblər (mö´minlərin ürəkləri) yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar!