Rad surəsi

13:26

Allah istədiyi bəndənin ruzisi bol da edər, azaldar da. (Məkkəlilər) dünya həyatı (bol ruzi) ilə sevindilər. Halbuki dünya həyatı (ne´məti) axirət həyatı (ne´məti) ilə müqayisədə çox cüz´i (əhəmiyyətsiz) bir şeydir (dünya ne´məti müvəqqəti, axirət ne´məti isə əbədidir).