Rad surəsi

13:19

(Ya Rəsulum!) Rəbbindən sənə nazil edilənin (Qur´anın) haqq olduğunu bilən kimsə (haqqı görməyən) korla eyni ola bilərmi? Yalnız ağıl sahibləri öyüd-nəsihət qəbul edərlər!