Rad surəsi

13:1

Əlif, Lam, Mim, Pa! Bunlar Kitabın (Qur´anın) ayələridir. Rəbbindən sənə nazil olan (Qur´an) haqdır, lakin insanların (Məkkə müşriklərinin) əksəriyyəti (ona) inanmaz.