Qiyamə surəsi

75:6

Və (istehza ilə): "Qiyamət günü nə vaxt olacaqdır?" - deyə soruşar.