Qiyamə surəsi

75:40

Elə isə O Allah ölüləri diriltməyə qadir deyildirmi?!