Qiyamə surəsi

75:39

Sonra da ondan biri kişi, biri qadın olmaqla iki cift (həmtay) yaratdı.