Qiyamə surəsi

75:37

Məgər o tökülən bir qətrə nütfə deyildimi?!