Qiyamə surəsi

75:36

Məgər insan elə güman edir ki, o, başlı-başına (cəzasız) buraxılacaq?!