Qiyamə surəsi

75:35

Yenə də vay sənin halına, vay!