Qiyamə surəsi

75:33

Sonra da özünü darta-darta ailəsinin yanına getdi.