Qiyamə surəsi

75:32

Amma (Allah kəlamını) yalan saydı, (ondan) üz döndərdi.