Qiyamə surəsi

75:31

Beləliklə, o (kafir Əbu Cəhl) nə (Qur´anı) təsdiq etdi, nə də namaz qıldı.