Qiyamə surəsi

75:30

Aparılacağı yer Rəbbinin hüzuru olacaqdır (ey insan)!