Qiyamə surəsi

75:29

Və (ölüm qorxusundan) qıçı-qıçına dolaşacağı zaman,