Qiyamə surəsi

75:27

"(Onu bu bəladan) kim xilas edə bilər?" - deyiləcəyi,