Qiyamə surəsi

75:26

Xeyr, (can) boğaza (körpücük sümüklərinə) gəlib yetişəcəyi,