Qiyamə surəsi

75:24

O gün neçə-neçə üzlər tutulub qaralacaq,