Qiyamə surəsi

75:22

O gün neçə-neçə üzlər sevinib güləcək,