Qiyamə surəsi

75:20

Xeyr, xeyr! Siz tez keçib gedəni (fani dünyanı) sevirsiniz.