Qiyamə surəsi

75:19

Sonra onu (sənə) bəyan etmək də Bizə aiddir!