Qiyamə surəsi

75:17

Çünki onu (sənin qəlbində) cəm etmək, (dilində) oxutmaq Bizə aiddir.