Qiyamə surəsi

75:16

(Ya Peyğəmbər! Cəbrail sənə Qur´an oxuduğu zaman) onu tələm-tələsik əzbərləmək üçün dilini tərpətmə! (Sən də onunla birlikdə Qur´anı təkrar etmə, yalnız dinlə!)