Qiyamə surəsi

75:15

O, hər cür üzrxahlıq etsə də, (qəbul olunmaz)!