Qiyamə surəsi

75:14

Doğrusu, insan özü-özünə şahiddir!