Qiyamə surəsi

75:11

Xeyr, (o gün) heç bir sığınacaq olmayacaqdır!