Qiyamə surəsi

75:10

Məhz o gün insan: "Qaçıb can qurtarmağa yer haradadır?" - deyəcəkdir.