Qədr surəsi

97:1

Həqiqətən, Biz onu (Qur´anı) Qədr gecəsi (lövhi-məhfuzda dünya səmasına) nazil etdik!