Qasas surəsi

28:65

(Allah) həmin gün onlara xitab edib belə buyuracaqdır: "Peyğəmbərlərə nə cavab verdiniz?"