Qasas surəsi

28:6

Və onları yer üzündə (Misirdə, Şamda) yerləşdirib möhkəmləndirək, Fir´ona, (vəziri) Hamana və ordularına onların qorxub çəkindikləri şeyi (İsrail oğullarından birinin əli ilə məhv edilib hakimiyyətlərinə son qoyulmasını) göstərək.